Pracovní list č. 10 Mocniny z tabulek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:230 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k samostatnému procvičování tematického celku mocniny, zaměřuje se zejména na procvičení práce s tabulkami druhých mocnin. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 sad úloh, zaměřených na úpravu čísla před umocněním (zaokrouhlení, zanedbání desetinné čárky nebo nul atd), využití tabulek druhých mocnin a úpravu čísla po umocnění (doplnění des. čárky na patřičné místo, úprava řádu výsledku atd). Součástí materiálu jsou správné výsledky všech úloh, žáci tedy s materiálem mohou pracovat i samostatně, v rámci suplovaných hodin, samostatné práce v hodině nebo využít materiál pro domácí přípravu.