Pracovní list č. 1, Opakování učiva 5. ročníku 1. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:298.25 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení učiva pátého ročníku, konkrétně početních operací v oboru přirozených čísel do milionu. Materiál má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 6 úloh, ve kterých žáci procvičí základní početní operace v oboru přirozených čísel - sčítání, odčítání, násobení a dělení včetně úloh, ve kterých je zapotřebí správně vyhodnotit prioritu početních operací. Jedna úloha je zaměřena také na zaokrouhlování přirozeného čísla na daný řád. Úlohy jsou standardní, spíše jednodušší, materiál může dobře posloužit např. k samostatné práci žáků, kteří potřebují látku ještě docvičit a upevnit. 

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.