pracovní list č. 1 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:490.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky celá čísla. Má podobu pracovního listu, obsahujícího pět úloh zaměřených na početní operace v oboru celých čísel, materiál se zvláště zaměřuje na sčítání a odčítání celých čísel. Jednotlivé úlohy tvoří graficky zpracované počtení řetězce (číselné výrazy), ve kterých žák zjišťuje řešení celého řetězce nebo doplňuje vynechané členy řetězce. Úloha č. 5 je velmi dlouhá, žák velmi snadno v takto dlouhém řetězci početních úkonů ztratí orientaci nebo udělá numerickou chybu, která ovlivní všechny následující kroky. Řešení takto dlouhého úkolu může být pro žáky demotivující.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. U úlohy 4 není řešení jednoznačné, v řetězci tohoto typu existuje nekonečně mnoho správných řešení, jedinou podmínkou je, aby součet čísel, která přičítáme byl o 7 menší než součet čísel, která odčítáme. Uvedené řešení je pouze jedno z nich.