Pracovní list č. 09 Mocniny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:228.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení počítání druhé mocniny jednoduchých celých a desetinných čísel. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 3 sady úloh, zaměřených na pamětné počítání druhé mocniny jednoduchých čísel, včetně procvičení pravidel o počtu desetinných míst nebo počtu nul ve výsledku umocnění. Druhá sada úloh je zaměřena zejména na správné určení znaménka výsledku při umocňování záporných čísel, třetí sada obsahuje jednoduché číselné výrazy, obsahující sčítání nebo odčítání druhých mocnin čísel, případně druhou mocninu součtu nebo rozdílu dvou čísel.

Materiál je přehledný, obsahuje dostatek místa pro zápis výsledků. Obsahuje drobné typografické chyby, zejména v sazbě znaménka mínus a operátoru odčítání, tyto chyby nebrání správnému porozumění textu.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, pouze ve druhé úloze třetí sady autor ve výsledku chybně uvádí rozdíl druhých mocnin, v zadání je jejich součet. Správný výsledek dle zadání je 169.