Pracovní list č. 08 Mocniny- výpočty obsahů čtverců

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:234.28 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení výpočtů druhých mocnin desetinných čísel včetně záporných a na procvičení jednoduchých číselných výrazů obsahujících druhou mocninu. Materiál má podobu pracovního listu, ve kterém je žákům předloženo celkem pět sad úloh. V první sadě počítají žáci na základě předloženého obrázku s rozměry obsah určené části plochy, přičemž využívají rozdílů druhých mocnin čtverců. Zejména druhá situace je zajímavá, vedoucí k hlubšímu zamyšlení, jakým způsobem výsledek získat.

Další sady úloh jsou ryze početní, žáci procvičují zejména dovednosti týkající se správného určení znaménka výsledku a určení správné priority jednotlivých početních operací.

Součástí materiálu jsou správná autorská řešení. V úloze 1b je uveden správný výsledek, ale nesprávný postup při výpočtu (chybí důležitá závorka, která mění prioritu početních operací).