Pracovní list č. 06 Lineární rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:797.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku lineární rovnice s jednou neznámou řešené ekvivalentními úpravami. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 sad lineárních rovnic s gradovanou obtížností. V první sadě úloh řeší žáci nejjednodušší LR s celočíselnými koeficienty, ve druhé sadě úloh se zvyšuje počet výrazů na obou stranách rovnice, ve třetí sadě úloh autor předkládá úlohy se závorkami, čtvrtá sada úloh obsahuje jednoduché zlomky a v nejtěžší sadě úloh žáci řeší složitější úlohy se zlomky a desetinnými koeficienty výrazů.

Řešení úloh jsou většinou celočíselná, žáci jsou tedy motivováni "pěknými výsledky" k dalšímu počítání. Rezervy má materiál ve formální úpravě, která je nejednotná a obsahuje typografické chyby (zejména první tři sady úloh sázené bez nástroje pro sazbu rovnic).

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, chyba je pouze v řešení úlohy 2 z druhé sady, kdy je správným řešením rovnice číslo - 3 (nikoliv + 3).

Materiál je díky uvedenému řešení možné využít i pro individuální procvičování s možností samostatné kontroly.