Pracovní list č. 05 Konstrukce trojúhelníků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:315.28 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky konstrukce trojúhelníku. Je dle autora určen pro žáky osmého ročníku (lze využít jako opakování při probírání množin bodů daných vlastností), většinou lze materiál využít již dříve při probírání základních poznatků o trojúhelníku.

Zadání jsou různorodá, ale neoriginální. Autor vyžaduje provedení rozboru, náčrtu, zapsání postupu konstrukce a diskusi, toto ale ve vzorovém autorském řešení není uvedeno. Úlohy mají často více řešení, která nejsou uvedena nebo zmíněna. Úloha 4 je autorem vyřešena zcela chybně (záměna těžnic a výšek). V úlohách s pravým úhlem by bylo vhodné u takto starých žáků již využívat Thaletovu kružnici (to je nutné při řešení úlohy 4).

Nedoporučujeme k využití bez úpravy.