Pracovní list č. 04 Celá čísla- opakování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:231.93 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky celá čísla. Je dle autora určen pro osmý ročník, náročnost zadání ale odpovídá spíše šestému ročníku (učivo celá čísla). Obsahově jde o chudý materiál - žáci doplňují do připravených čtverečků správná čísla dle uvedených početních operací sčítání, odčítání, násobení a dělení. Materiál není kvalitní ani po formální stránce - obrázek je zřejmě naskenovaný v nízkém rozlišení, vložený se značkami, označujícími nalezené chyby při automatické kontrole textu, autor používá nevhodné symboly pro početní operace.

Nedoporučujeme k použití.