Pracovní list č. 03 Geometrická symbolika

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:324.04 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení symbolického zápisu při řešení konstrukčních úloh. Má podobou pracovního listu, do kterého žáci pomocí matematických symbolů zapisují popisované geometrické pojmy nebo skutečnosti. Materiál je tak vhodný pro nejrůznější třídy druhého stupně vždy, když jsou probírány konstrukční úlohy. Materiál pracuje se základními pojmy bod, úsečka, přímka, kružnice i s jejich vztahy - průsečík, množina společných bodů, rovnoběžnost a kolmost, délka úsečky.

Součástí materiálu je autorské řešení všech úloh, v řešení se objevují chyby. Konkrétně v úloze 2 místo symbolu pro úsečku autor v řešení uvádí symbol pro přímku, symbol pro kolmice v úloze 4 je velmi nestandardně zapsán (možná v použitém editoru nebyl jiný symbol k dispozici?), v úloze 8 je místo zadané délky úsečky 12 cm v řešení uvedena délka 5 cm. V materiálu jsou také drobné formální chyby (překlepy, sazba jednotek délky), které ale nemají vliv na srozumitelnost materiálu.