Pracovní list č. 02 Geometrická místa bodů dané vlastnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:324.42 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování tematického celku konstrukční úlohy - množiny bodů dané vlastnosti. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 4 úlohy, využívající v postupu konstrukce některé důležité množiny bodů - kružnice, rovnoběžka, osa úhlu. Konstrukční úlohy jsou pestré a různorodé, materiál obsahuje i autorská řešení, takže si žák správnost konstrukce může zkontrolovat sám. 

V zadání úlohy 1 mají žáci sestrojit všechny kružnice s danou vlastností, autor předkládá pouze 1 řešení ze 4. Úlohu lze řešit také pouze pomocí rovnoběžek s oběma přímkami v dané vzdálenosti - vzniknou 4 průsečíky, které jsou středy hledaných kružnic.

Pro samostatnou kontrolu žáky by bylo vhodné doplnit autorská řešení také o symbolické zápisy postupů jednotlivých konstrukcí.