Pracovní list č. 01 3.čtvrtletní písemná práce - 8. ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:433.05 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a zjištění úrovně znalostí žáků z tematických celků rovnice a soustavy rovnic, algebraické výrazy a válec. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem šest sad úloh zaměřených na řešení lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav, úpravu algebraických výrazů, rozklad výrazů na součin a jednu úlohu zaměřenou na výpočet objemu válce.

Materiál byl vytvořen jako čtvrtletní písemná práce pro žáky osmého ročníku, test obsahuje pouze otevřené úlohy, ve kterých žák zapisuje celé řešení. Výběr témat použitých úloh je dosti široký a nemusí vyhovovat široké učitelské veřejnosti. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, některá řešení obsahují chyby ve znaméncích (konkrétně v úloze 4b) má být v závorce výraz u - 3v, v úloze 4c) v jedné závorce znaménko +, ve druhé -). V poslední úloze je chybně uveden závěr, litr vody se do nádoby vejde (výpočty jsou v pořádku). Díky uvedenému řešení úloh je materiál možné použít i k samostatné práci žáků s možností samostatné kontroly správnosti.