pracovní list 3

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:271.67 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky násobení desetinného čísla deseti a stem. Má podobu pracovního listu, v jehož úvodu jsou zopakována pravidla, jak násobení deseti a stem prakticky provést. Následují jednoduché úlohy na samostatné procvičení. Použité úlohy jsou vzhledem k charakteru a zaměření materiálu standardní a přiměřené, nicméně celková náročnost pracovního listu je velmi nízká. Hodí se zejména k procvičení pro slabší žáky, případně i pro žáky s SVP.

Materiál obsahuje drobné formální a typografické chyby, zejména je potřeba při zápisu početních operací textovým procesorem respektovat správnou sazbu symbolu pro násobení a nezaměňovat se znakem tečka.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.