pracovní list 2

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:272.31 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku desetinná čísla. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 9 různorodých úloh, zaměřených na operace s desetinnými čísly, konkrétně převádění desetinného zlomku na desetinné číslo, porovnávání desetinných čísel, sčítání, odčítání, násobení a dělení DČ jak zpaměti, tak písemně. V pracovním listu jsou dále dvě slovní úlohy s toutéž tématikou.

V první úloze pro zápis zlomků autorka nevyužila žádný matematický editor, zlomky jsou tedy nesprávně a nepřehledně zapsány jen pomocí textového editoru. Také zápisy některých dalších částí materiálu (znak pro násobení, postup při dělení v části řešení) jsou typograficky nesprávně zapsány a jsou nepřehledné.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.