Povrch krychle a kvádru (písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:424.04 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tématického celku objem a povrch krychle, kvádru. Materiál má podobu dvou obdobných testových zadání, obsahujících vždy 3 otevřené úlohy zaměřené na výpočet povrchu a/nebo objemu tělesa typu krychle či kvádr. Úlohy jsou jednoduššího typu, jedna z úloh je vždy zadána jako slovní aplikační úloha. Ve všech úlohách jsou délky stran těles zadány ve stejných jednotkách, není tedy nutné převádět ani vstupní hodnoty, ani výsledky. V úloze č. 3 zadání A je výsledek úlohy z praktického hlediska nereálný (cena dřevěné krabice na nářadí vychází 8500 Kč), bylo by dobré zadání upravit, aby bylo v souladu s předpokládanou orientační cenou podobného výrobku.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh (bez uvedení postupu). Po formální stránce (úprava, sazba) je materiál bez větších připomínek, při sazbě hodnoty s jednotkou je zapotřebí pohlídat, aby hodnota i jednotka byly na stejném řádku.