Povrch a objem hranolu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:542.21 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určený k procvičení látky povrch a objem hranolu. Všechny úlohy prezentace vychází z pěkné úvodní situace z reálného života (obchodník, který chce zvýšit prodej lentilek krabičkami různých tvarů), která žáky vhodně motivuje k výpočtům. Samotná zadání příkladů bohužel vztah k úvodní motivační situaci postrádají, s úvodním problémem se dále nijak nepracuje. Výsledky konkrétních úloh se navíc od sebe natolik odlišují, že není možné, aby nabízené hranoly byly různými variantami jedné krabičky na lentilky, což dále oslabuje úvodní nastolenou motivaci. V řešení není přihlédnuto ani k nutnosti krabičky jakkoli slepit nebo zavírat, příklady se soustřeďují pouze na mechanické výpočty povrchů hranolů.

Materiál obsahuje kontrolní řešení včetně situačních náčrtků a postupů výpočtu. Materiál obsahuje četné typografické chyby, zejména v zápisech matematických vztahů a výpočtů. V náčrtku kosodélníku je naznačená výška na stranu b, která ale není na stranu b kolmá.