Posloupnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:349.7 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu obsahuje dvě úlohy zaměřené na posloupnosti (alternující), které jsou zadány vzorcem pro n-tý člen a rekurentně. Úkolem studentů je určit prvních několik členů posloupnosti a zakreslit její graf. Materiál je velmi obsahově chudý.

Součástí materiálu je správné řešení úloh včetně grafického znázornění prvních několika členů posloupnosti.