Posloupnosti - základní pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:493.12 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace je určen jako výuková opora při výkladu látky posloupnosti. Materiál obsahuje teoretickou část, ve které seznamuje čtenáře s pojmem posloupnosti a s různými způsoby jejich zadání a zabývá se také grafickým znázorněním posloupností. Součástí materiálu jsou řešené ilustrační příklady a také tři úlohy pro samostatné procvičení probírané látky. Součástí materiálu není správné řešení úloh k procvičení.

V části grafické znázornění jsou některé členy posloupnosti zaokrouhleny, aby bylo možné je jednoduše zakreslit do grafu. Bylo by vhodné na to čtenáře upozornit.