Posloupnost částečných součtů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:470.02 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma Posloupnost částečných součtů.

Materiál začíná úlohou, ve které je vysvětlena posloupnost částečných součtů a dále již následují další dvě úlohy a jedno cvičení a samostatnou práci na určení, zda je daná posloupnost částečných součtů konvergentní a na případné určení limity. Všechny úlohy jsou doplněny autorským řešením.

Za drobný nedostatek lze považovat nedokončený jmenovatel v poslední limitě na snímku 5.

Domnívám se, že po odstranění chyby (či upozornění na ni) je materiál možné využit při výuce.