Porovnej obsahy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:358.03 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku obsahy čtyřúhelníků. Materiál má podobu test, obsahujícího tři úlohy. V první úloze počítají žáci obsah lichoběžníku, ve druhé obsah kosodélníku, oba obsahy poté porovnají. Při řešení úloh je zapotřebí pouze dosadit zadané hodnoty do vzorce a správně vypočítat, úlohy jsou nezajímavé. Materiál nepřináší žádnou přidanou hodnotu, po obsahové stránce je velmi chudý. Vzhled a forma materiálu jsou také nevyhovující.

Nedoporučujeme k užití.