porovnávání des. čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:272.53 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku porovnávání desetinných čísel. Materiál má podobu pracovního listu, který tvoří pět sad různorodých úloh. V první úloze seřazují žáci desetinná čísla s různým počtem desetinných míst, v druhé úloze vybírají ve sloupci nejmenší a největší desetinné číslo, všechna zbylá čísla tabulky poté řadí sestupně. Ve třetí sadě úloh doplňují správné znaménko nerovnosti, ve čtvrté sadě úloh hledají číslo, vyhovující podmínkám a v páté sadě opravují chybně zapsaná znaménka nerovnosti.

Úlohy jsou přiměřené náročnosti, zadání jsou pestrá a zajímavá. Materiál by bylo vhodné lehce upravit po formální stránce (zarovnání sloupců na desetinnou čárku), byl by pak přehlednější. Místy se v textu objevují drobné často typografické chyby, např. mezery navíc, vzniklé zřejmě snahou autorky zarovnat sloupeček údajů pod sebou.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.