Poměr

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:284.67 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu látky měřítko mapy. Autor materiálu vytvořil mnemotechnickou pomůcku pro žáky, kterou nazval trojúhelník, tu využívá v jednotlivých výpočtech. Následují tři typové příklady na výpočet skutečné vzdálenosti, vzdálenosti na mapě i měřítka mapy, které pomůcku využívají. Žák si musí zapamatovat, ke kterému vrcholu trojúhelníka zapsat kterou hodnotu a kdy dělit, kdy násobit. Materiál vůbec nepracuje s vysvětlením vztahu mezi měřítkem mapy a dříve probíranou látkou poměr, případně s vysvětlením proč výpočty probíhají právě tímto způsobem. 

Užití tohoto materiálu prohlubuje mechanické a bezmyšlenkovité uchopení matematických znalostí.