Poměr

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:265.58 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pěkně a atraktivně zpracovaný materiál k souhrnnému procvičení celku poměr. Průvodce žáka (moudrá sova) udílí drobné metodické rady a podněcuje žáky k práci. Materiál obsahuje jak početní příklady, tak zajímavé aplikační úlohy z reálného života.

Součástí materiálu je správné řešení.