Poměr I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.25 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku poměr. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 zajímavých a různorodých úloh, včetně úloh slovních, aplikačních. Použité slovní úlohy (úloha 4) jsou originální, zajímavě pojaté, rozvíjející logický úsudek žáků. Při řešení úloh (úloha 5) se žáci také dozvědí zajímavá fakta. Forma materiálu je bohužel nevyhovující (špatně čitelný sken), obsahově jde ale o netradiční a zajímavý materiál, zasluhující si pozornost.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.