Poměr II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.3 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku poměr. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 úloh zaměřených na úpravu poměru na základní tvar krácením či rozšiřováním, vyjádření poměru celku a jednotlivých částí celku, dělení celku v daném poměru, změna v daném poměru. Část úloh má charakter aplikačních slovních úloh zaměřených na téma poměr. Slovní úlohy jsou zajímavé,  originální, ověřují porozumění tématice, nejen schopnost mechanického použití naučených postupů.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, v úloze 2 je zapotřebí opravit - části D a A jsou v poměru 1:8 (nikoliv uvedených 8:1).