pololetní-prověrka1.ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.53 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje písemnou práci se sedmi cvičeními na téma sčítání, odčítání, porovnávání, rozklad, numerace v číselném oboru do 10.

Některá cvičení jsou naskenovaná z učebnice, jinde chybí zadání a metodické pokyny. 

Celkově špatná grafika.

Řešení není součástí materiálu.