Pololetní práce z M - zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:767.58 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k otestování znalostí žáků z celku zlomky a poměr v oboru racionálních čísel. Obsahuje dvě různá testová zadání, každý test se skládá ze sedmi otázek, pokrývajících oblasti početní operace se zlomky, úprava poměru na základní tvar, změna čísla v daném poměru a také slovní úlohy na využití znalostí o zlomcích a poměru. Materiál je po formální stránce vhodně a přehledně zpracován a je připraven k vytištění a rozdání žákům bez nutnosti jej upravit.

Součástí materiálu je i autorské řešení, bohužel řešení připojené k tomuto materiálu je řešením zcela jiné sady úloh.