Pololetní práce (písemná práce) - 6. roč.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:711.25 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje dvě varianty pololetní písemné práce pro žáky šestého ročníku. Zadání příkladů se zaměřuje zejména na látku obvody a obsahy obdélníka, povrch kvádru, početní operace s desetinnými čísly a jednoduché početní příklady s celými čísly včetně záporných.

Vzhledem k velké různorodosti osnov na školách a specifičnosti výběru příkladů zřejmě bude potřeba materiál upravit tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů, kteří jej budou chtít využít.

Součástí materiálu je kontrolní autorské řešení. U příkladu č. 4 varianta B není jednoznačně určeno, který ze tří rozměrů je výškou nádrže, je zapotřebí toto žákům při zadávání příkladu upřesnit.