Pololetní opakování (daltonský list) - 6. roč.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:516.14 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je  zamýšlen jako pracovní (Daltonský) list k pololetnímu opakování. Obsahuje úlohy zaměřené na převody jednotek délky a obsahu, výpočet obvodu a obsahu obdélníka a povrchu kvádru. Příklady jsou spíše jednoduššího typu. Součástí pracovního listu jsou také příklady na sčítání, odčítání a násobení celých čísel, zejména dodržení správného pořadí operací. Materiál obsahuje drobné typografické chyby, které ale nebrání správnému porozumění.

Vzhledem k nejednotnosti výukových osnov na různých školách zřejmě nebude možné materiál použít bez úprav. 

Součástí materiálu je kontrolní autorské řešení.