Pojem posloupnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:488.45 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro běžnou výuku tématu Pojem posloupnost.

Úvodem autor porovnává funkci a posloupnost, včetně grafického znázornění.

Hlavní část materiálu spočívá v zavedení posloupnosti, dále autor v práci popisuje posloupnosti konečné a nekonečné a také se věnuje terminologii.

Jako nedostatek lze považovat několik porušení typografický pravidel a asi by bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.