Pojem limita posloupnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:636.93 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma limita posloupnosti.

Úvodem jsou dvě úlohy, u kterých je při grafickém znázornění velmi dobře patrné, že se hodnoty jednotlivých členů postupně blíží k určité hodnotě.

Hlavní část zřejmě spočívá v zavedení pojmu konvergentní a divergentní posloupnost a zavedení pojmu limita a dvou vlastností limit. Látka je vhodně proložena třemi úlohami a jedním cvičením. Všechny úlohy jsou včetně autorského řešení.

Závažnější nedostatky nebyly nalezeny, ale občas se vyskytují chyby typografického charakteru. Snad za překlep lze považovat chybnou hodnotu členu a4 v úloze 2 a v členu a3 v úloze na 12. snímku. Domnívám se, že bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky.

Domnívám se, že po odstranění chyb (či upozornění na ně), je materiál možné využit při výuce.