Pojem funkce, graf funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:476.16 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu zavedení pojmu funkce.

Úvodem je definice funkce, následuje vysvětlení vybraných základních pojmů jako funkční hodnota, definiční obor, obor hodnot a znázornění grafu funkce (3 úlohy).

V materiálu jsou využity úlohy ze sbírky M. Hudcové a L. Kubičíkové bez autorského řešení a dokonce i bez výsledků.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení úloh a ani výsledky úloh, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký.