Podobnost v praxi - slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:629.71 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace vytvořené v programu MS PowerPoint je určen k procvičení tématického celku podobnost a její užití ve slovních úlohách. První část prezentace je zaměřena na teoretické pozadí tématického celku, vysvětlení pojmu podobnost a zopakování vět o podobnosti trojúhelníků. Autor pracuje volněji s matematickými pojmy. 

Druhá část prezentace obsahuje dvě vzorové řešené slovní úlohy, na kterých je demonstrováno, jak lze teoretické poznatky o podobnosti prakticky využít a je v nich podrobně popsán postup řešení úloh.

Třetí část prezentace obsahuje zadání dalších čtyř úloh k samostatnému procvičení látky. 

Obsahově je materiál v pořádku, předložené úlohy jsou pestré a nápadité, čtenáře zaujmou svou originalitou. Materiál je bohužel méně zdařilý po formální stránce. Autor nevhodně zvolil pozadí prezentace (barevný přechod), jehož barevný kontrast s použitým písmem není místy dostatečný. V některých listech obsah textových polí přetéká přes zobrazitelnou oblast listu, takže text v dolní části listu není čitelný. Autor nerespektuje zásady tvorby prezentací - mnoho textu na stránce, rozvržení obsahu na jednotlivých listech, použité fonty v prezentaci nejsou jednotné, materiál obsahuje typografické chyby.

Před použitím doporučujeme materiál po formální stránce přepracovat.

Součástí materiálu je správné řešení všech předložených úloh.