Počítání se zlomky (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:533.11 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pracovního (Daltonského) listu je určen k opakování celku zlomky. Jde o početní příklady a jednu aplikační slovní úlohy, příklady se zaměřují na sčítání a odčítání zlomků, převádění zlomku na smíšené číslo, úpravu zlomků na základní tvar a práci se složenými zlomky. Příklady jsou početně náročnější, většina úloh nemá triviální řešení, na což je dobré žáky upozornit. Materiál lze využít také k samostatné domácí práci žáků nebo jako zadání v suplované hodině.

Součástí materiálu je správné řešení.