Počítání s velkými čísly 5.r

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:89.17 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list sloužící k opakovaní a procvičování učiva o číslech v oboru do miliard - jsou zde různé typy úloh: násobení a dělení, slovní úloha, porovnávání a řazení (vzestupné i sestupné). V rámci slovní úlohy si žáci mohou procvičit zajímavé historicky zeměpisné informace.

Materiál může být použit pro individuální i kooperativní práci. Neobsahuje řešení.