Počítání s poměrem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.33 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku poměr. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 4 slovní úlohy, zaměřené na krácení poměru na základní tvar, výpočet členů poměru na základě znalosti celku, výpočet chybějícího člene poměru, porovnávání hodnot členů různých poměrů.

Slovní úlohy jsou početně nenáročné, součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, včetně rozboru možného postupu řešení. Materiál je proto vhodný i pro slabší žáky, případně pro samostatné domácí procvičování.