Počítání do sedmi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:669.7 KB
Formát dokumentu:XLS
Popis:

Materiál obsahuje cvičení s příklady na sčítání, porovnávání a zápis čísel v číselném oboru do sedmi. Lze použít jako pracovní list.