Počítání do patnácti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:273.34 KB
Formát dokumentu:XLSX
Popis:

Materiál zaměřený na procvičování početních operací v číselném oboru do 15. Žáci si procvičují rozklad, porovnávání, řazení čísel, práci s číselnou osou a na závěr vypočítají příklady.