Počítání do dvaceti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:278.57 KB
Formát dokumentu:XLSX
Popis:

Pěkně barevný a dobře promyšlený pracovní list, zaměřený na různé početní operace v oboru do 20. Úlohy jsou gradované. Začíná se jednoduchým zápisem do číselných řad, přes počítání a zápis objektů, znázorňování na číselné ose, rozklad čísel a samotné příklady.