Počítáme se zlomky 5.r

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:84.16 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list sloužící k opakovaní a procvičování učiva o zlomcích. čtení, zápis, porovnávání, sčítání, odčítání, převod desetinného zlomku na desetinné číslo. Součástí jsou též dvě slovní úlohy. Neobsahuje řešení.