Počítáme s postupným poměrem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.16 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku postupný poměr. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 3 aplikační slovní úlohy, ve kterých žáci dělí celek v daném postupném poměru, dopočítávají neznámé členy poměru nebo počítají celek. Úlohy v pracovním listu jsou početně nenáročné, mohou dobře posloužit k procvičení látky i méně pokročilým či slabším žákům. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.