Počítáme s pomocí trojčlenky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.2 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku přímá úměrnost, trojčlenka. Má podobu pracovního listu obsahujícího celkem 3 tematicky propojené aplikační slovní úlohy. Úlohy jsou zaměřené na výpočty pomocí trojčlenky (přímé úměrnosti), náročností jsou spíše jednoduššího charakteru, takže jsou použitelné i pro slabší žáky. Motivaci žáků k počítání zvyšuje propojení úloh pomocí jednoduchého příběhu o natírání plotu.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.