Počítáme s měřítkem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.17 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku poměr, měřítko. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 3 různorodé a velmi zajímavé aplikační úlohy na téma poměr. Úlohy jsou originální, zadání je poutavé a inspiruje žáka k počítání. V první úloze má žák zjistit, v jakém měřítku musí být pokojíček pro panenky, aby se vešel do poličky děvčátka, v druhé úloze pátrají žáci po ukrytém pokladu na mapách různých měřítek a ve třetí úloze rozhodují o délce trasy pro výlet tatínka se synem.

Součástí materiálu jsou správná autorská řešení všech úloh včetně podrobného postupu výpočtu, materiál tedy může dobře sloužit jak pro práci v hodinách, tak k samostatné domácí práci a přípravě s možností samostatné kontroly správnosti výsledků.