Počítáme povrch hranolu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:394.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku hranoly, konkrétně hranoly s podstavou troj nebo čtyřúhelníku. Má podobu pracovního listu, který obsahuje tři úlohy. První z nich je zaměřená na zopakování vzorců pro výpočet obsahu podstavy hranolu, druhá úloha je zaměřena na výpočet povrchu pravidelného čtyřbokého hranolu a vztah mezi změnou výšky hranolu a jeho povrchem. Třetí úloha je aplikační, zaměřená na výpočet povrchu trojbokého hranolu a výpočet ceny za povrchovou úpravu takového hranolu. Žáci při počítání předložených úloh procvičují také převody jednotek délky a plochy.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze použít jak pro přímou práci ve třídě, tak pro samostatné domácí procvičování a opakování.