Početní výkony

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:79.43 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky početní operace s velkými čísly v oboru N. Materiál má podobu pracovního listu zaměřeného na sčítání, odčítání a písemné násobení a dělení čísel do milionu. Pracovní list je tvořen čtyřmi sadami úloh procvičujících základní početní operace.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.