Početní výkony s velkými čísly - 3

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:185.44 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace vhodná pro všechny matematické úrovně žáků 5. ročníků (početní operace do 1 000 000). Obsahuje pojmy jako součet a rozdíl, dále žáci hledají chybné výpočty, řeší úlohu, kolik let jim bude v daném roce a slovní úlohu ze života.