Početní výkony s přirozenými čísly - opakování znalostí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:91.36 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se souhrnným opakováním. Obsahuje 19 cvičení na téma početní výkony s přirozenými čísly, např. písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek, výpočet obsahu,a obvodu. Součástí materiálu je i řešení. Pracovní list lze použít i v tištěné podobě.