Početní operace s mocninami

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:95.74 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky mnohočleny. Je koncipován jako pracovní list se čtyřmi úlohami zaměřenými na sčítání, odčítání, násobení a dělení mnohočlenů, úlohy jsou zadány jako "trychtýře", kdy výsledek operace zapisuje žák doprostřed pod dva mnohočleny, které sčítá (odčítá, násobí či dělí). Výsledkem každé úlohy je pak jeden mnohočlen, kterému žák z přiložené tabulky možných výsledků přiřadí písmeno a získá tak tajenku. 

Součástí materiálu není správné řešení pro kontrolu, správnost svého řešení ale žák ověří, získá-li jako výsledek svých výpočtů smysluplnou tajenku.

V materiálu chybí alespoň krátké metodické vysvětlení, jak s materiálem pracovat, autor pojem "trychtýř" zřejmě se svými žáky běžně používá, žák z jiné školy tento pojem ale znát nebude, je nutné vysvětlit postup práce.