Početní hrátky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:288.16 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Bohatý a pěkně zpracovaný materiál, který obsahuje početní operace s přirozenými čísly - porovnávání, znázorňování na číselné ose, násobky, sudá a lichá čísla a sl. úlohy.