Platební příkaz

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:435.71 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při probírání celku finanční gramotnost, konkrétně platební příkaz. Prezentace obsahuje 8 listů zaměřených na typy platebních příkazů, vhodnost použití jednotlivých typů v konkrétních situacích, ukázku platebního příkazu i problémové úlohy, ve kterých žák musí rozhodnout, který typ platebního příkazu je v dané situaci nejvhodnější.

Součástí materiálu je vzorové řešení problémových úloh.