Písemné dělení dvou desetinných čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:384.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku dělení desetinného čísla desetinným. Materiál má podobu pracovního listu, který je uveden motivačním příběhem, jehož část žáci zjišťují pomocí výpočtu a následného převedení vypočtených hodnot na písmena pomocí přiložené převodní tabulky. Pokyny, co mají žáci s úlohami dělat a jak zjistit příslušné písmeno jsou nejednoznačné (např. zapiš výsledky (množné číslo) a zbytek (jednotné číslo), pokyn urči ciferný součet výsledků je dle přiloženého řešení míněn jako urči ciferné součty jednotlivých výsledků, nikoliv CS všech výsledků apod.).

Úlohy jsou svým charakterem spíše náročnější, žáci často po úpravě úlohy dělí desetinné číslo dvojciferným dělitelem. U všech úloh mají žáci uvést zbytek ve správném tvaru a provést zkoušku správnosti.

Součástí materiálu je řešení všech úloh, u úlohy 1 je nesprávně ve zkoušce použit při násobení ciferný součet výsledku místo výsledku samotného.

Před použitím doporučujeme upravit zejména pokyny žákům.